AHMET AYDEMİR  C.V
     
EnglishEğitim GeçmişiProfesyonel GeçmişKuruluşlar ve KatılımlarDanışmanlık geçmişiKişisel Bilgiler

      ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM GEÇMİŞİ (AKADEMİK DÜZEYDE)

 

Kuruluşun adı : University of London / England

Bölüm: Kings and Chelsea Colleges Öğrenim dönemi : 1980 - 1981 Öğrenim konuları: M.Sc. in digital electronics

Tez konusu : Pascal P code based abstract machine

Öğrenim bursu: Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

 

Kuruluşun adı : University of London / England

Bölüm: Chelsea College Electronic Eng. Dept. Öğrenim dönemi : 1979 - 1980 Öğrenim konuları: Post graduate in electronic engineering.

Proje: Universal Logic tester

Öğrenim bursu : Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

Kuruluşun adı : Regent School of English / England

Bölüm: Oxford St. Br. Öğrenim dönemi : 1978 - 1979 Öğrenim konuları: English for first certificate ,TOEFL , GRE.

Öğrenim bursu : Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

Kuruluşun adı : Istanbul Teknik Üniversitesi

Bölüm: Mühendislik Mimarlık Fakultesi Elektrik Bölümü Öğrenim dönemi : 1973 - 1977

Öğrenim konuları: B.Sc. Elektik mühendisliği (Elektronik ve haberleşme)

Proje : Op amp based metering


 

 

 

|English| |EĞİTİM GEÇMİŞİ| |PROFESYONEL GEÇMİŞ | |Kuruluşlar ve katılımlar| |Danışmanlık geçmişi| |Kişisel Bilgiler|

e-mail me